Sáng 7-8, Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam-CTCP (Viwaseen) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Hoàng Trọng Quyết – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Quốc Hùng – Phó Chủ tịch UBND thành phố. Về phía Bộ Xây dựng có đồng chí Nguyễn Văn Sinh – Ủy viên BCS Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.  Cùng dự có đại diện các ban, ngành và 89 đại biểu, đại diện cho 346 đảng viên ở 18 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

 Đồng chí Hoàng Trọng Quyết phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Báo cáo chính trị của Đảng bộ do đồng chí Ngô Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy (khóa III), Tổng Giám đốc Tổng công ty trình bày tại đại hội đã nêu rõ, nhiệm kỳ 2015-2020 là giai đoạn đầu tiên đơn vị hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo Đảng bộ thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế của trung ương và Thành ủy Hà Nội; chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động xây dựng chương trình công tác, đổi mới phương thức lãnh đạo. Trong đó, tập trung thực hiện tốt việc quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, nhằm nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động.

Trong giai đoạn 2015-2019, giá trị sản xuất, kinh doanh của Viwaseen đạt 13.413 tỷ đồng (bằng 91,7% kế hoạch), lợi nhuận đạt 345 tỷ đồng (bằng 95,3% kế hoạch), thu nhập bình quân của người lao động là 5,6 triệu đồng/người/tháng…

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Tổng công ty đã đề ra 4 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá, trong đó nhấn mạnh đến việc đổi mới công nghệ, đầu tư có chọn lọc trang thiết bị; đổi mới toàn diện phương thức quản trị theo hướng hiện đại; tập trung đào tạo và có chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết đã trao đổi, gợi mở và đề nghị Đảng bộ Tổng công ty quan tâm 5 nội dung. Cụ thể là căn cứ vào phương hướng, mục tiêu, nhất là 3 khâu đột phá, Đảng bộ Tổng công ty cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, nghiên cứu phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh trọng tâm, trọng điểm hơn, phát huy tốt hơn thế mạnh trong lĩnh vực xây lắp; điều chỉnh quy mô và cơ cấu sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu của thị trường và nâng cao hiệu quả đầu tư. Cần có chiến lược và giải pháp đầu tư các dự án cấp nước, xử lý nước thải, rác thải để bảo đảm sự phát triển bền vững của Tổng công ty, phát huy được thế mạnh, kinh nghiệm năng lực của Tổng công ty. 

Đảng bộ Tổng công ty tập trung lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu Viwaseen đã được phê duyệt theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng. 

Bên cạnh đó, phải thường xuyên xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. 

Cuối cùng là tiếp tục đổi mới phương pháp và phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ thực sự vững mạnh, có tầm nhìn, năng lực lãnh đạo, kinh doanh nhạy bén, đóng góp và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, các cổ đông và người lao động. 

Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa IV ra mắt.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã họp phiên thứ nhất bầu đồng chí Ngô Văn Dũng làm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và thông qua nghị quyết đại hội.